Pozdravljeni na spletnih straneh o obnovi HE Moste

TEHNIČNI SPOMENIK HE Završnica (1914) - prva javna elektrarna v SlovenijiTe spletne strani so namenjene spoznavanju in spremljanju projekta obnove hidroelektrarne Moste in skušajo na čim bolj jasen način predstaviti različne vidike projekta ter odgovoriti na vprašanja, ki so se pojavila v času načrtovanja obnove HE Moste.

Hkrati spletne strani omogočajo spremljanje celotnega poteka dogodkov od načrtovanja pa do izvedbe projekta. Poleg tega so tukaj zbrane vse potrebne informacije, aktualnosti, tekstovna in slikovna gradiva, ki prispevajo k razumevanju celotnega projekta na različnih ravneh.


Večplastno razumevanje, ki vodi v "modro sožitje", nam predstavlja temelj za  pristop k obnovi HE Moste in njene okolice.

Drago Polak, direktor

Savske elektrarne Ljubljana d. o. o.